เครื่องผสม (Mixer)

More Image Click

เครื่องผสม (Mixer)
ขนาดถัง 250 ลิตร, 350 ลิตรใช้ผสมของเหลวแบบทั้ง มีความหนืด (ข้น) มาก และ ใส และมีแบบ jacket (ใส่น้ำแข็งรอบถัง) และไม่มี jacket