เครื่องจักรเกี่ยวกับขยะ

ลำดับสถานที่จังหวัด
1โรงขยะ โรงงานกระดาษดับเบิ้ลเอ อ.กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
2โรงขยะ เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอดตาก
3โรงขยะ ต. เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาวพังงา
4โรงขยะ ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อเพชรบูรณ์
5โรงขยะ ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อเพชรบูรณ์
6โรงขยะ เทศบาลเมือง อ.สีคิ้วนครราชสีมา
7โรงขยะ เทศบาลด่านขุนทด อ.ด่านขุนทดนครราชสีมา
8โรงขยะ เทศบาลโชคชัย อ.โชคชัยนครราชสีมา
9โรงขยะ ต.แชะ อ.ครบุรีนครราชสีมา
10โรงขยะ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ.เมือง เพชรบูรณ์
11โรงขยะ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการ 1 พะเยา
12โรงขยะ ต.สว่างวัฒนา อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์
13โรงขยะ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการ 2 พะเยา
14โรงขยะ อบต.ท้ายดง อ.วังโป่ง เพชรบูรณ์
15โรงขยะ เทศบาล อ.หนองใหญ่ ชลบุรี