อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนรถยนต์

อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนรถยนต์

ผลงานการออกแบบรวมถึงการผลิตเครื่องผลิตชิ้นส่วนงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์

Gate Cutting Machine
Sand Knocking Machine
Vibrating Machine
Rotary Table for Mold Lapping