เครื่องจักรงานขยะ

ลำดับชื่อเครื่อง
1เครื่องย่อยขยะ
 เครื่องสับขยะ
 MSW Shredder
 RDF Shredder
 Shredder
  
2เครื่องย่อยยาง
 Tire Shredder
  
3Trommel
 RDF Trommel
 เครื่องร่อนขยะ
 เครื่องร่อนพลาสติค
 เครื่องคัดแยกพลาสติค
 ตะแกรงร่อนขยะ
 ตะแกรงร่อนพลาสติค
  
4เครื่องสะบัดพลาสติค
 Spinner
 RDF Spinner
  
5RDF Hopper Feeder
 MSW Hopper Feeder
 Hopper ป้อนขยะ
  
6สายพานลำเลียงขยะ
 MSW Belt Conveyor
 RDF Belt Conveyor