ผลงานเครื่องจักรโรงขยะ

 • โรงขยะของโรงงานกระดาษดับเบิ้ลเอ อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 
 • โรงขยะ เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด
 • โรงขยะเทศบาล ต. เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว พังงา
 • โรงขยะ อบต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ เพชรบูรณ์
 • โรงขยะ อบต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ เพชรบูรณ์
 • โรงขยะ เทศบาลเมือง อ.สีคิ้ว นครราชสีมา
 • โรงขยะ เทศบาลด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา
 • โรงขยะ เทศบาลโชคชัย อ.โชคชัย นครราชสีมา
 • โรงขยะเทศบาล ต.แชะ อ.ครบุรี นครราชสีมา
 • โรงขยะ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ.เมือง เพชรบูรณ์
 • โรงขยะ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการ 1
 • โรงขยะเทศบาล ต.สว่างวัฒนา อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์
 • โรงขยะ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการ 2
 • โรงขยะเทศบาล ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง เพชรบูรณ์
 • โรงขยะเทศบาล อ.หนองใหญ่ ชลบุรี