งานอุตสาหกรรมอาหาร

Air defroster
Air defroster
Column loader
Column loader
pd_food6
สายพานย่าง
เครื่องร่อนแป้ง
เครื่องร่อนแป้ง
 เครื่องล้างถัง
เครื่องล้างถัง
เครื่องล้างรถเข็น
เครื่องล้างรถเข็น
เครื่องล้างรองเท้าบูท
เครื่องล้างรองเท้าบูท
เครื่องล้างสายพาน
เครื่องล้างสายพาน